GİZLİLİK / ÇEREZ POLİTİKALARI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel bilgileriniz (ad, rumuz, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmaz ve sadece /musecontemporary.com/(“Muse Contemporary”) azami faydayı sağlamanız amacıyla kullanılır. Bilgileriniz ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır

Kredi Kartı bilginiz sadece işlem sırasında kullanılmakta olup kişisel bilgi veri tabanımıza KAYDEDİLMEYECEKTİR.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Bilgileriniz kesinlikle diğer üyelere gösterilmez.

İstediğiniz zaman üyelikten istifa edebilirsiniz.

Üyeliğini iptal edenlerin bilgileri silinir, Muse Contemporary tarafından kullanılmaz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır); www.musecontemporary.com tarafından yürütülen internet sitesini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir.

Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politika’da belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

ÇEREZ (COOKIE) NEDİR?

Çerezler, bir İnternet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve İnternet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

ÇEREZLERİ KİM NASIL GÖNDERİR?

Çerezler,

 • Muse Contemporary tarafından ve/veya,
 • Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikleri sağlamakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile yukarıda ifade edilen kuruluşun sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

ÇEREZLER NE AMAÇLA KULLANILMAKTADIR?

Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır;

 • İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin ilgili yerlerde bulunması)
 • Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (tercihlerinize özel hizmetlerin sunulması)
 • İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale getirilmesi) ve
 • Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması ( İnternet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil ve diğer tercihler)

ÇEREZLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİYE NERDEN ULAŞABİLİRİM?

Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org (İngilizce) adreslerini ziyaret etmeleri önerilir.

Çerez Çeşitleri

Oturum Çerezleri:  İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Çerezler:  İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir. Örneğin, tarafımızdan gönderilmemekle birlikte, sitemizde ilginizi çeken haberleri paylaşabilmeniz veya ilgili platformdaki hesaplarımıza erişebilmeniz için sosyal medya ağları tarafından cihazınıza gönderilen sosyal medya paylaşım çerezleri birer zorunlu çerezdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Cihazınızdan aldığımız bilgileri nasıl kullanıyoruz?

Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazı, haber ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.

İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesini düşebilir. Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz olması gerektiği gibi çalışamayabilir.

Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.

Çerezleri nasıl Kontrol Ederim?

Cihazınızda halihazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak uyarmak isteriz ki, tarayıcınızı çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUSE CONTEMPORARY’NİN TAAHHÜTLERİ

 

Madde 1. Bilgilendirmenin Konusu

İşbu belge vasıtasıyla Muse Contemporary, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) kapsamında İlgili Kişilerin hangi kişisel verilerinin hangi amaçlar için toplanacağını, hangi şekillerde kullanılacağını, işleneceğini, bu kişisel verilerin ne şekilde muhafaza edileceğini, nasıl değiştirilebileceğini, hangi üçüncü kişilerle ne amaçla paylaşılacağını ve diğer ilgili hususları açıklamakta ve söz konusu kişisel bilgilerin sahibi İlgili Kişi’yi bu hususlarda bilgilendirmektedir. 

Madde 2. Tanımlar 

2.1. Muse Contemporary                : Ayşe Pınar Akalın 

2.2. İlgili Kişi                                     : Müşteriler, servis sağlayıcılar ve diğer üçüncü kişiler

2.3. Kişisel Veri                                : İlgili Kişi’ye ilişkin her türlü kişisel nitelikte olan bilgi. 

2.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi       : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, işlenmesi ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

2.5. Kurul                                          : Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

2.6. Anonim Hale Getirme               : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilme yöntemi de dâhil olmak üzere herhangi bir yöntemle kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

Madde 3. İlgili Kişi’nin Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

3.1. İşbu bilgilendirmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, İlgili Kişi, kişisel verilerinin Muse Contemporary tarafından işlenmesini KVKK çerçevesinde kabul eder.

3.2.  Muse Contemporary, işbu bilgilendirme dâhilinde İlgili Kişi’nin kişisel verilerini işlerken KVKK’ya ve KVKK’ya dayanılarak çıkarılan ve çıkarılacak her nevi diğer yasal düzenlemeyle uyumlu surette hareket edeceğini ve her türlü yasal yükümlülükleri yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Madde 4. İlgili Kişi’nin Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı

4.1. Yasal 

Muse Contemporary, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; bu amaç için elverişli kişisel verileri (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, v.s.) İlgili Kişi’den talep eder. Kişisel veriler; açık rızaya istinaden veya Muse Contemporary’nin tabi olduğu yasal mevzuat ve KVKK gereğince ilgili kişinin açık rızasının aranmasının gerekmediği istisnalar kapsamında, Muse Contemporary’nin kişisel veriler politikası ile belirlediği amaçları ve kapsamı dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenir.

Muse Contemporary, İlgili Kişi’ye ürün ve/veya hizmet sunulması ya da verilen hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla veya yürütmekte olduğu ticari ilişkiler ile İlgili Kişi ile tesis edilen bilumum işbirlikleri kapsamında yasal ve operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla İlgili Kişi’ye ait kişisel bilgileri içeren bilgi, belge ve kayıtları doğrudan ve/veya üçüncü kişi ve kurumlardan dolaylı olarak temin edecek, işleyecek ve muhafaza edecektir. Bu kapsamda İlgili Kişi’nin kişisel verileri ve bunları içeren çeşitli belgeler Muse Contemporary tarafından işlenir ve gerektiğinde çeşitli idari kurumlarla, yargı organlarıyla, Muse Contemporary’nin birlikte çalıştığı servis sağlayıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşılır.

4.2. Yönetimsel

Muse Contemporary’nin yasal ve idari gerekliliklerin ifası amacıyla İlgili Kişi’nin kişisel verileri Muse Contemporary tarafından işlenir ve gerektiğinde ilgili resmi ve adli kurumlarla paylaşır.

4.3. İstatistiksel

Muse Contemporary, iktisadi ve idari bakımından işlerini daha verimli yönetebilmek ve doğru teknik analiz/ raporlamalar yapabilmek için istatistiksel bilgiye ulaşmak amacıyla İlgili Kişi’nin kişisel verilerini işler. 

4.4 Süre

Muse Contemporary, İlgili Kişi’nin kişisel verilerini, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Muse Contemporary’nin ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda İlgili Kişi’ye ait kişisel bilgiler Muse Contemporary tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

Muse Contemporary’nin kişisel veri politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen süreler geçince Muse Contemporary tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Madde 5. İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Kullanılan Yöntem

5.1. Muse Contemporary’, İlgili Kişi’nin verilerinin güvenliğini sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmakta olduğunu kabul ve beyan eder. Muse Contemporary, İlgili Kişi’nin kişisel verilerini hem fiziksel ortamda hem de elektronik ortamda saklayabilir. Muse Contemporary, her iki halde de, İlgili Kişi’nin verilerinin korunması için uygun güvenlik düzenini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder, gerekirse bu hususta dışarıdan da hizmet temini yoluna gidebilir. Muse Contemporary tarafından kişisel verileri korumaya yönelik güvenlik sistemi ile ilgili denetimler periyodik olarak yapılır/yaptırılır. 

Kişisel veriler Muse Contemporary’nin veri tabanında maksimum güvenlik önlemi ve sınırlı erişim esas alınarak muhafaza edilir. Kişisel verileri korumaya yönelik güvenlik sistemi ile ilgili denetimler periyodik olarak yapılır/yaptırılır.  

5.2. Muse Contemporary, İlgili Kişi’nin kişisel verilerini yasa hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamayı ve işleme amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

5.3. İlgili Kişi’nin kişisel verilerinin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Muse Contemporary bu durumu en kısa sürede İlgili Kişi’ye ve Kurul’a bildirir. 

5.4. Fiziksel ve Elektronik Ortam 

İlgili Kişi’nin kişisel verilerini içeren diğer her türlü belge, üçüncü kişilerin kanuni olmayan yollarla erişimine meydan vermeyecek şekilde güvenli bir ortamda tutulur.

Muse Contemporary, kişisel verilerin korunmasına azami ölçüde önem verir. Bu yüzden Muse Contemporary, kişisel verilere yetkisiz erişime ve bu bilgilerin kaybına, hatalı kullanımına, ifşa edilmesine, değiştirilmesine veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri alır. Muse Contemporary, her yıl güvenlik duvarları, sınırlı yetki ile erişim ve fiziksel güvenlik gibi bir dizi önlemi barındıran bilgi sistemleri güvenliği ile ilgili denetim yaptırır ve personelinde bilgi sistemleri güvenliği ile ilgili farkındalık yaratır. 

Muse Contemporary, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve güncelliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alır. Muse Contemporary’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Muse Contemporary’nin web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Muse Contemporary bu durumu derhal müşterilerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

Madde 6. İlgili Kişi’nin Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Kurumlar ve Aktarım Amacı

6.1. Muse Contemporary, İlgili Kişi’nin kişisel verilerini yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini veya iştigal konusu hakkındaki operasyonel gereklilikleri yerine getirmek veya Muse Contemporary’e tebliğ edilen yasal ve idari işlemlere uymak veya kanuni haklarını korumak amacıyla kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında aktarabilir.

Kişisel veriler yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlar ile bağımsız denetim şirketleri gibi tüzel kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir.

6.2. Ayrıca Muse Contemporary verimli ve karlı bir iktisadi işletme oluşturabilmek maksadıyla İlgili Kişi’ye ait kişisel verileri hizmet aldığı veya işbirliğinde bulunduğu başta vergi, muhasebe ve finans danışmanlık firmaları, hukuk büroları, IT firmaları, güvenlik denetleme hizmeti alınan bağımsız denetim firmaları, pazarlama firmaları, ulaştırma firmaları veya diğer finansal kuruluşlar dâhil olmak üzere kendisinin iş ortağı çeşitli firma ile kişilerle paylaşabilir. İlgili iş ortakları ve üçüncü kişilerin zaman zaman Muse Contemporary tarafından güncellenebilecek tam listesi Muse Contemporary’nin şeklindeki portalında listelenmiştir. 

6.3. Muse Contemporary yukarıda 6.2 no’lu maddede belirtilen ve işbirliğinde bulunduğu kişi ve firmalara İlgili Kişi’nin kişisel bilgilerinin gizliliğinin muhafazası hususunda gerekli tedbirleri aldıracaktır. Bu kapsamda Muse Contemporary ile İlgili Kişi’nin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler arasında kişisel verilerin korunması ve gizliliğine dair akit ve taahhütnameler imzalanacaktır. 

Madde 7. İlgili Kişi’nin Kişisel Verilerine Dair Hakları

7.1. İlgili Kişi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Madde 8. Başvuru, Şikâyet ve Güncelleme

8.1. İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İlgili Kişi tarafından Muse Contemporary’e daha önce bildirilen ve Muse Contemporary’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Muse Contemporary’den temin edilebilen kişisel veri işlenmesine ilişkin başvuru formu da dahil olmak üzere konuya ilişkin bilgi ve belgeleri ekleyerek elden veya posta yolu ile Muse Contemporary’nin [Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kervansaray Ap. No:54 D:16 Şişli - İstanbul] adresine  ya da e-posta ile info@musecontemporary.com  KEP adresine veya [*] e-mail adresine iletir

Başvuruda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bulunması zorunludur.

8.2 Muse Contemporary, en geç 30 gün içinde İlgili Kişi’nin talebini sonuçlandırır. Muse Contemporary’nin İlgili Kişi’yi yazılı olarak bilgilendirmesi durumunda, bu işlem için 10 sayfaya kadar ücret talep edilmez. Muse Contemporary, 10 sayfanın üzerinde olan her sayfa için İlgili Kişi’den 1 Türk Lirası alabilir. Muse Contemporary’nin İlgili Kişi’yi CD veya flaş bellek ile bilgilendirmesi durumunda, İlgili Kişi’den talep edilen ücret CD veya flaş belleğin maliyetini aşmayacaktır. Muse Contemporary, başvuruda yer alan talebi reddeder ise, cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. İlgili Kişi’nin başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya Muse Contemporary tarafından süresinde cevap verilmemesi hallerinde, İlgili Kişi, Muse Contemporary’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Muse Contemporary, başvurudaki talebi kabul ederse, gereklilikleri yerine getirir ve İlgili Kişi’den alınan başvuru ücreti Muse Contemporary’nin hatası olması durumunda tarafınıza iade edilir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

/musecontemporary.com/ (“Muse Contemporary”) müşterilerinin, internet sitesi ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve kişisel verilerini işlemiş olduğu diğer gerçek kişilerin özel hayatlarının gizliliğine ve kişisel verilerinin güvenliğine azami önem göstermektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK madde 13 fıkra 1 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca; veri sorumlusu olan Muse Contemporary’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak, Muse Contemporary adresine elden ya da posta yoluyla, KEP adresi yoluyla, Muse Contemporary’e daha önce bildirilen ve Muse Contemporary sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresine gönderim yoluyla yapılması gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) zaman içerisinde bu başvuru yollarını değiştirdiği veya artırdığı takdirde, değiştirilen veya artırılan yöntemlerle de tarafımıza başvuru yöneltilebilir.

Bu çerçevede Muse Contemporary’ye yapılacak başvurular, işbu formun doldurularak; 

 • Başvuru Sahibi’nin Muse Contemporary adresine gelerek şahsen elden başvurusu ile,
 • Muse Contemporary adresine posta gönderimi yoluyla,
 • Başvuru Sahibi tarafından Muse Contemporary’nin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderim ile,
 • Başvuru Sahibi’nce Muse Contemporary’ye daha önce bildirilen ve Muse Contemporary sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresine gönderim yoluyla,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

Harbiye Mah. Cumhuriyet Cd. Kervansaray Apt. No:54 D:16 Şişli - İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Posta vasıtasıyla tebligat

Harbiye Mah. Cumhuriyet Cd. Kervansaray Apt. No:54 D:16 Şişli - İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

KEP adresi yoluyla,

[●]

KEP adresine gönderilecek e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta yoluyla,

info@musecontemporary.com[●]

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul zaman içerisinde başka başvuru yöntemi belirlediği takdirde, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Muse Contemporary tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK madde 13 fıkra 2 uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, KVKK Kanunu madde 13 hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 1. Başvuru Sahibi’nin kişisel ve iletişim bilgileri:

Adı:

 

Soyadı:

 

TC Kimlik No:

 

Uyruğu:

(Başvuru Sahibi Türk vatandaşı değilse)

 

Pasaport No veya (varsa) Kimlik No:

(Başvuru Sahibi Türk vatandaşı değilse[1])

 

Telefon Numarası:

(Tercihe bağlıdır. Belirtmeniz halinde, başvurunuz ya da verdiğiniz bilgiler kapsamında eksiklik ya da anlaşılmayan bir nokta söz konusu ise size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Faks Numarası:

(Tercihe bağlıdır. Belirtmeniz halinde, başvurunuz ya da verdiğiniz bilgiler kapsamında eksiklik ya da anlaşılmayan bir nokta söz konusu ise size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

E-posta:

(Tercihe bağlıdır. Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres (yerleşim yeri ya da işyeri adresi):

 

 

 1. Lütfen Muse Contemporary ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf şirket çalışanı, hissedar gibi)

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Muse Contemporary içerisinde iletişimde olduğunuz  Birim/Kişi:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

☐ Diğer: ……………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih : …………………………………………………………………..

☐ Üçüncü Kişi şirket Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız şirket ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

 1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Başvuru formuna ve başvurunuza ilişkin diğer açıklamalar:

İşbu başvuru formu, Muse Contemporary ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Muse Contemporary tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Muse Contemporary ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Ek evrak ve malumat kapsamında talep edilen belgelerde yer alan ve kimlik doğrulama işlemiyle doğrudan ilgili olmayan bilgiler, ilgili kişi tarafından kapatılarak sunulabilir. Aksi takdirde, ilgili kişinin, bu şekilde kapatılmayan ve kimlik doğrulama işlemiyle doğrudan ilgili olmayan bilgileri tarafımıza açık rıza ile vermiş olduğu kabul edilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Muse Contemporary, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 • Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
 • Muse Contemporary tarafından başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi gerekiyorsa, bu kayıt ortamının maliyeti Başvuru Sahibi’nden talep edilir.
 • Başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvurunuza cevap verilmemesi hâllerinde; Muse Contemporary’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün ve her hâlde başvuru tarihinizden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.
 • Muse Contemporary’e başvuru yolu tüketilmeden Kurul’a şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Başvuru Sahibi’nin

 

 

Adı Soyadı

:

 

Başvuru Tarihi

:

 

İmza[2]

:

 

 

[1] Tebliğ madde 4 fıkra 2 uyarınca, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler de bu başvuruyu Türkçe yapmak durumundadır.

[2] Başvuru yazılı olarak yapılıyorsa, her sayfanın alt kısmı imzalanmalıdır.