Sanatçı Şartları

Muse Contemporary Platformu Hizmet artları- Sanatçılar

Son Güncellenme Tarihi: 23 ubat 2021

Muse Contemporary bir Sanat Galerisi olup, ayrıca www.musecontemporary.com ("Site") ve mobil operatörlerle eriilebilen web sitesi aracılııyla orijinal sanat eserlerini görüntüleme, satma, satın alma ve sanat eserlerinin dijital görüntülerini ticari olarak kullanma hizmeti sunar. Bunlar topluca "Hizmetler" olarak adlandırılır. Lütfen aaıdaki hüküm ve koulları ("artlar") ve Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun. Bu Koullar, Gizlilik Politikası ve burada balantılı dier tüm politikalar, Hizmetlere eriiminizi ve bunları kullanımınızı yönetir ve sizinle Muse Contemporary arasında balayıcı bir yasal anlama oluturur.

Muse Contemporary, tamamen kendi takdirine balı olarak, Hizmetleri deitirme, durdurma veya sona erdirme veya bu Koulları deitirme hakkını saklı tutar. Bu Koulları deitirirsek, deiiklii Hizmetler üzerinde yayınlayacaız veya size deiiklik hakkında bildirimde bulunacaız. Ayrıca "Son Güncelleme Tarihi" ni de güncelleyeceiz.

Hizmetlerdeki Deiiklikler

Web sitesine hangi sanat eserleri koyacaımız konusunda sanatçı ile mutabık kalınacaını ve bu ilemin onun rızasını gerektireceini bildiririz. Herhangi bir sanat eserini göstermeyi deitirmeye veya durdurmaya karar verirsek, bunu sanatçının izniyle yapacaız.

Zaman zaman Hizmetler hakkında yazım hataları, yanlılıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir hatayı, yanlıı veya ihmalleri düzeltme ve Hizmetlerdeki bu tür bilgiler yanlısa bilgileri deitirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız.

Gizlilik

Muse Contemporary Gizlilik Politikalarına bakın www.musecontemporary.com

Sanatçı / Satıcı Hüküm ve Koulları

Muse Contemporary, web sitesinde hangi eserlerin listeleneceini sanatçı ile birlikte kürasyonel bir çaba ile ve sanatçı portföyünü en iyi temsil edecek ekilde seçer. Bu balamda, sanatçının Muse Contemporary tarafından istenen tüm bilgileri salaması gerekir ve listelerinizin doru ve eksiksiz olması gerekir. Muse Contemporary, listelerinizi koyar ve Muse Contemporary yönergelerine uygun olduklarından emin olmak için bunları düzenleme hakkını saklı tutar.

Muse Contemporary, yalnızca önceden kararlatırdıınız izinle, satıve / veya izniniz dahilinde olan indirimler yoluyla sanat eserlerinizi tanıtma ve pazarlama hakkını saklı tutar. Satıveya indirim tutarı eserin liste fiyatına uygulanacak ve koullar sanatçı ile kararlatırılacaktır. Bir listenin kaldırılmasını talep etme hakkınız her zaman saklıdır. Hizmetlerden bir sanat eseri listesini kaldırmak istiyorsanız, Muse Contemporary'yi bilgilendirmelisiniz.

İşlerde Sorumluluk

Hizmetler aracılııyla kullanıma sunduunuz ve fiziksel olarak Muse Contemporary Gallery'de bulunmayan tüm eserler için, yalnızca sizin sorumlu olduunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, unları beyan ve garanti edersiniz: (i) Hizmetler aracılııyla

sunduunuz Orijinal Sanat Eserleri ile ilgili olarak, tüm bu Orijinal Sanat Eserlerinin yaratıcısı sizsiniz ve tüm bu Orijinal Eserlerin tek ve münhasır sahibi sizsiniz; (ii) Hizmetler aracılııyla kullanıma sunduunuz Dijital Çalımalarla ilgili olarak, bu tür tüm Dijital Çalımaların tek ve münhasır sahibi sizsiniz veya Muse Contemporary'ye aaıdaki hakları vermek için gereken tüm haklara, lisanslara, onaylara ve onaylara sahipsiniz. Bu Koullar kapsamında ve Hizmetler aracılııyla kullanıma sunduunuz Orijinal Sanat Eserleri veya Dijital Çalımalar, Muse Contemporary kullanımı ve bu artlar altında tasarlandıı ekliyle bunlardan yararlanılması üçüncü bir tarafın patentini, telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını ihlal etmez, kötüye kullanmaz veya ihlal etmez; manevi haklar veya dier fikri mülkiyet hakları veya tanıtım veya mahremiyet hakları, fikri mülkiyet hakları veya dier üçüncü taraf hakları veya geçerli herhangi bir yasa veya yönetmeliin ihlali ile sonuçlanmasına yol açmaz.

Online Satı

Orijinal Sanat Eserleri için listelemeler gönderirseniz, Hizmetler aracılııyla bu tür Orijinal Sanat Eserleri satarsınız (i) SatıKanalları aracılııyla Orijinal Sanat Eseri satılarının kopyalarını sergilemek , kullanmak, çoaltmak, daıtmak, halka açık bir ekilde görüntülemek üzere ve (ii) Orijinal Sanat Eserinin kopyalarına u anda bilinen veya daha sonra gelitirilen herhangi bir biçimde, Muse Contemporary'yi tanıtma amacı ile; ibu belge ile Muse Contemporary'ye dünya çapında, münhasır olmayan bir hak ve lisans verirsiniz. Yukarıdaki lisans haklarının telifsiz olarak verildiini ve bu tür lisans haklarının verilmesi için tek tazminatınızın Sanatçı Gelir Payı (Galeri anlamasında tanımlanmıtır) biçiminde olacaını ve yalnızca belirlenen tarihte ödenebilir olduunu kabul ve beyan edersiniz.

Dijital Eserler için listelemeler gönderirseniz: (i) satıkanalları aracııyla bunları kullanma, deitirme (istee balı baskı hizmetleri ve Basılı Eserlerin nakliyesi ile balantılı olarak uygun ekilde), Üyelere çoaltmak, daıtmak, halka açık bir ekilde görüntülemek; ve (ii) u anda bilinen veya daha sonra gelitirilen herhangi bir biçimde, ortamda veya teknolojide Dijital Çalımaların bu amaç için eriilmesi, görüntülenmesi, kullanılması, kırpılması, yeniden boyutlandırılması, kopyalanması, daıtılması, lisanslanması, kamuya açık olarak sergilenmesi, iletilmesi ve yayınlanması Muse Contemporary'yi tanıtma amacı ile; ibu belge ile Muse Contemporary'ye aaıdakileri yapmak için dünya çapında, münhasır olmayan bir hak ve lisans verirsiniz. Yukarıdaki lisans haklarının telifsiz olarak verildiini ve bu tür lisans haklarının verilmesi için tek tazminatınızın Sanatçı Gelir Payı (aaıda tanımlanmıtır) biçiminde olacaını ve yalnızca belirlenen tarihte ödenebilir olduunu kabul ve beyan edersiniz.

Muse Contemporary, Muse Contemporary'nin Basılı Eserler için siparileri ilemesini ve yerine getirmesini salamak amacıyla yukarıdaki lisans haklarını kullanabilecek bir veya daha fazla üçüncü taraf kurumlar atayabilir. Bu sanatçı ile anlaılarak yapılacaktır.

Muse Contemporary, size alıcının adını ve adresini verecektir ve Muse Contemporary tarafından aksi belirtilmedikçe, satın alınan sanat eserini dorudan alıcıya göndermekle sorumlu olacaksınız. Muse Contemporary, Muse Contemporary'nin tercih ettii nakliyatçılar hakkında size bilgi verecektir. Satın alınan sanat eserini, satın alma tarihini izleyen yedi (7) gün içinde ("Nakliye Süresi") alıcıya göndermeyi kabul edersiniz. Satın alınan sanat eserini, Nakliye Süresi sona ermeden önce alıcıya göndermezseniz, satıiptal edilebilir. Satın alınan çalımayı Muse Contemporary'nin tercih edilen bir nakliyatçı

hesabı aracılııyla gönderirseniz, gönderim bedelinden Muse Contemporary sorumlu olacaktır. Muse Contemporary'nin tercih ettii bir gönderici kullanıyorsanız, doru gönderi aırlıı, gönderi boyutları ve kargo adresini salamaktan sorumlusunuz. Satın alınan sanat eserini Muse Contemporary'nin tercih ettii bir gönderici aracılııyla göndermezseniz veya nakliye ücretini kendiniz öderseniz Muse Contemporary, Muse Contemporary'nin nakliye için alıcıdan tahsil ettii tutara kadar nakliye için ödediiniz tutarı size geri ödeyecektir.

Çevrimiçi Satıkanalları üzerinden yapılan satılar için Muse Contemporary, Muse Contemporary'nin alıcıya teslimat onayı makbuzu gelmesinden sonra , Muse Contemporary'nin o sırada geçerli olan standart fiyatlandırma ve gelir paylaımı koullarına göre belirlenecek tutarı yani “Sanatçı Gelir Payını” , iade süresinin sona ermesinin ardından ilgili Hesabınıza yatıracaktır.

Hizmetler aracılııyla satılan sanat eserleri için geçerli olan Muse Contemporary'nin o tarihte geçerli olan ade Politikası hüküm ve koullarına uymayı kabul edersiniz.

Hizmetlerden bir eseri kaldırdıımızda ( özellikle dijital çalımalarla ilgili olan), bununla ilgili olarak Muse Contemporary'ye verdiiniz lisans hakları, listenin kaldırıldıı tarihten itibaren sona erecektir. Muse Contemporary'nin bu tür Basılı Eserler için devam eden siparileri varsa, bu sorumluluk Muse Contemporary tarafından kabul edilen tüm sipariler için gerekli olduu sürece tam olarak yürürlükte kalacaını kabul edersiniz.

Ambalaj Yönergesi

Çevrimiçi satılan tüm eserler için ambalaj, sanatçı ve Muse Contemporary'nin ortak sorumluluundadır. Lütfen size ayrıca verilmiolan ambalaj yönergesini dikkatlice okuyun. Herhangi bir açıklamaya ihtiyacınız olursa, bir Muse Contemporary temsilcisiyle iletiime geçin. Muse Contemporary, sevkiyat sırasında ileri sigortalayacak, ancak uygun olmayan kötü ambalajlamadan kaynaklanan kayıplar asla geri ödenmeyecektir.

İşlem Kısıtlamaları

Üye iseniz, ve online site aracılııyla listelenen bir sanat eserinizi veya benzer bir ii veya özel bir parçayı satın almakla ilgili olarak Hizmetler aracılııyla baka bir Üye sizinle iletiime geçerse, çalımalarınızı Muse Contemporary ve Hizmetlerden baımsız olarak Üyeye satmak söz konusu deildir. Benzer ekilde, bir Üyeyseniz ve baka bir Üyenin listeledii bir sanat eserini veya listelenen bir sanat eseri ile ilgili benzer bir çalımayı veya özel bir parçayı satın almak istiyorsanız, Muse'dan baımsız olarak bu tür bir Üye'den bu tür sanat eserlerini satın alamazsınız. Bu hükmün ihlali, ihtiyati tedbir veya dier uygun tedbirler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Muse Contemporary'de sunulan dier çözümlere ek olarak Üye hesabınızın sanatçı veya alıcı olarak feshedilmesine neden olabilir.

Vergiler

Hizmetlerde belirtilen fiyatlar, komisyonlar ve ücretler dahil olmak üzere bu Koullarda belirtilen tüm fiyatlar, komisyonlar, ücretler ve dier tutarlar Türk Lirası olarak belirtilmiolup, herhangi bir satı, kullanım, katma deer (KDV”) içermemektedir, mallar ve hizmetler ("GST") veya benzeri vergiler veya stopaj vergileri veya herhangi bir devlet vergi kurumu tarafından deerlendirilebilecek veya burada öngörülen satın alma, satıve lisanslama ilemleriyle ilgili olarak yürürlükteki yasalar kapsamında ödenmesi gereken gümrük, resim veya tarifeler toplu olarak "Vergiler" olarak adlandırılacaktır. Bir sanat eserinin satıcısı olarak, Muse Contemporary'nin size yaptıı ödemelerden Muse

Contemporary'nin kesilmesi gereken Vergileri keseceini kabul edersiniz. Satıcı, herhangi bir tutar ödenmeden önce uygun Vergi formlarını doldurmalıdır. Türk sanatçılar için: Sanatçı eer vergi mükellefi deilse, ya da serbest meslek makbuzu veremiyorsa, Muse Contemporary onun için Gider Pudulası kesecek ve gerei olan stopaj vergisini ( sanatçı belgesi varsa % 17 ) sanatçı adına devlete yatıracaktır.

Renk

Muse Contemporary'nin Orijinal Sanat Eserleri, Dijital Eserler ve Basılı Eserler'in renklerini Hizmetler aracılııyla doru bir ekilde sergilemek için ticari olarak makul çabalar kullandıını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Ancak, bireysel bilgisayar monitörleri renkleri farklı ekilde görüntüleyebileceinden Muse Contemporary, Hizmetlerde görüntülenen Orijinal Sanat Eserlerinin, Dijital Çalımaların veya Basılı Çalımaların renk doruluundan sorumlu deildir ve bu konudaki tüm sorumluluu reddeder.

Özgünlük sertifikası

Sanatçının, satın alma sırasında sanat eserine elik etmesi için özgünlük sertifikası sunması gerekir. Muse Contemporary, sanatçıya bir ablon salayacak ve sanatçı, Muse Contemporary Galerisi'nde yer almadıı sürece, sertifikayı sanat eserinin paketine basma ve koyma sorumluluuna sahip olacaktır.

HZMETLER ÜZERNDEN VEYA HZMETLER ARACILIIYLA BR ÇALIMA

SATARAK, HZMETLERE KAYITLI OLMASANIZ BLE, BU KOULLARI

OKUDUUNUZU, ANLADIINIZI VE KABUL ETTİĞİNZONAYLIYORSUNUZ.

Tarih: 23.02.2021

ARTST GALERMuse Contemporary