Blondie V.2

Blondie V.2

Blondie V.2, 2023

Acrylic on Canvas

100 x 70 cm


You may also like